OBJEKTIF SEKOLAH


1.   Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan supaya pencapaian akademik sentiasa cemerlang.
2.   Melibatkan semua murid dalam aktiviti kokurikulum agar cemerlang sehingga ke  peringkat kebangsaan & antarabangsa.
3.    Membentuk sahsiah dan memupuk nilai murni pada setiap murid.
4.    Melaksanakan sistem pengurusan yang telus dan cekap.
5.    Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran yang kondusif.
6.    Menjalinkan hubungan baik dengan komuniti.


BUDAYA SEKOLAH
1.         Menghargai masa
2.         Mengamalkan budaya kerja berkualiti dan berintegriti
3.         Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan berkualiti
4.         Memastikan murid menguasai ilmu
5.         Memperkasakan sahsiah murid
6.         Mengutamakan kebersihan, kesihatan dan keselamatan
7.         Mewujudkan suasana yang harmoni dan kondusif
8.         Memupuk semangat perpaduanTERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

1.         Niat kerja betul
2.         Perlakuan yang baik
3.         Penggerak ke arah kebaikan
4.         Memperkotakan apa yang diperkatakan
5.         Berdisiplin dan beradab
6.         Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi


PIAGAM PELANGGAN

GURU DAN KAKITANGAN SMK TASEK PERMAI AKAN:

Mengawal dan menghayati pengurusan sekolah berkesan serta peka terhadap keperluan-keperluan pelanggan secara berterusan dengan:

1.    Memastikan semua murid dapat layanan yang sama dan pendidikan yang
        sempurna selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2.    Memberi perkhidmatan kaunter yang cekap dan mesra.
3.    Sentiasa bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa/
        penjaga murid demi kecemerlangan pendidikan.
4.    Bekerjasama dengan semua pihak, badan kerajaan, badan berkanun dan
        swasta, pemimpin-pemimpin tempatan dan masyarakat setempat kearah
       pendidikan sekolah.
5. Bersedia berkhidmat pada bila-bila masa yang diperlukan untuk kebaikan murid dan sekolah.